بازی های آنلاین ، بازی فلش ، بازی سلامت

میوه ها را طوری در کنار هم در گردونه قرار دهید که 3 میوه ی مشابه در کنار هم قرار گیرندبازنده با اینکار آنها حذف میشوند.چشمک