بازی های آنلاین ، بازی فلش ، بازی سلامت

شما با ماوس وسیله ها رو سرجای خودش قرار میدید تا ردیف ها کامل بشه ، وقتی ردیفها کامل شه به مرحله ی بعد میرید.