بازی های آنلاین ، بازی فلش ، بازی سلامت

وظیفه ی شما شنا کردن در اعماق دریایول و جمع آوری زباله هایی هاست که مردم به داخل دریا ریخته اند.ابرو