بازی های آنلاین ، بازی فلش ، بازی سلامت

میمون جنگل عاشق میوه است،شما باید به او کمک کنید میوه هارا جمع کندگاوچران و به شکلی قرار دهد که حذف شوند.با کسب 4500 امتیاز از ما جایزه بگیرید.تشویق