بازی های آنلاین ، بازی فلش ، بازی سلامت

کافیه هدف گیری کنی و قدرت شوتت رو مشخص کنی و بعد توپو تو دروازه شوت کنیچشمک