بازی های آنلاین ، بازی فلش ، بازی سلامت

شما میتونید با کلیک روی ردیف هایی که میوه های شبیه هم کنار هم قرار گرفتند اون ردیف خاص رو حذف کنید.گاوچران