باغبان شاد

بازی های آنلاین ، بازی فلش ، بازی سلامت

باید قبل از تمام شدن زمان، امتیاز مربوط به آن مرحله را کسب کنید.

ابتدا باید زمین را حفر کنید و بعددانه ها را کاشته و آبیاری کنید.در آخر بعد از میوه دادن آنها ، میوه ها را چیده و جمع کنید و امتیاز بگیرید.فرشته

به یاد داشته باشید نگهداری بعضی درخت ها سخت تر از بقیه است.شیطان

 

/ 0 نظر / 60 بازدید