جورچین میوه ای

بازی های آنلاین ، بازی فلش ، بازی سلامت

باید میوه ها را طوری جا به جا کنید که 3 یا بیشتر از یک نوع میوه در در یک ردیف عمودی یا افقی قرار گیرد.وقتی 3یا بیشتر از یک نوع میوه در یک ردیف قرار گرفت آن ردیف حذف می شود.چشم

/ 0 نظر / 19 بازدید