هلی کوپتر نجات

بازی های آنلاین ، بازی فلش ، بازی سلامت

شما با کلید های جهت نما هلیکوپترو هدایت میکنیدگاوچران و با نگه داشتن کلید فاصله امدادگرو از هلیکوپتر پایین میفرستید تا حادثه دیدگانو نجات بده.فرشته

/ 0 نظر / 10 بازدید